Việt Hương làm từ thiện bị chỉ trích, Hiếu Hiền bức xúc: “Minh bạch thì họ nói màu mè, xạo”

“Chị Việt Hương luôn suy nghĩ cho mọi người xung quanh. Từ xưa đến giờ, khi đã trở thành cây đại thụ trong nghề, chị Hương vẫn vậy”, Hiếu Hiền nói.