Kim Tiểu Long bị đe dọa vì gặp Kim Ngân: “Tôi chạy 80 cây số rồi, không dám gặp nữa”

“Người ta không muốn tôi Kim Ngân gặp thì tôi phải thôi, không thể nào cứ lao đầu vào” – Kim Tiểu Long nói.