Ngọc Sơn: Tôi bị buộc phải ngưng hát 10 ngày vì khán gιả chọi bể xe nhạc sĩ

“Hát được 10 ngày thì tôi cũng bị buộc phải ngưng hát 10 ngày vì bạo động” – Ngọc Sơn nói.