Vy Oanh ɡаy ɡắt khi bị cười nhạo ‘góp mỗi 5 triệu vào quỹ Vaccine’

Bị phỉ báng, Vy Oanh đã công khai số tiền từ thiện gần đây và không quên mỉa mai ngược kẻ công kích cô.